בריכת נוי -קניון רמת אביב

קצת על הפרויקט

תכנון והקמה -עופרה צמחי מים
תחזוקה -מישקי מרגולין
קיבלנו בריכה במצב ירוד מלאה ירוקת ובעיתית בתחזוקה
נכנסנו לסידרת שיפורים גיזום מאסיבי והקטנת הצמחייה הפראית והסוף.
הבריכה" מבוגרת " בת-10 שנים בנויה בשיטת ווטלנד עם מצע חרסית בקרקע שהוא בעיתי מאוד ,וצובר ירוקת ושתילה פראית של נימפאות וסוף שיצרו בעיית סחרור מים.
שיטת הטיפול:
לבריכה הוכנסו שיפורי סינון בעזרת כדים מלאי חומר סינון וצמחיית טבורית, ספלילה מירופליום זוחל בחלק העליון של הכד משפר ומוסיף פילטרים נוספים לסינון המים.
נשתלו כמות גדולות מאוד של נימפאות כ 70% משטח הברכה כדאי לכסות את שטח הברכה בכדי למנוע ירוקת חוטית ולהשתלט על כמות משקעי הבוצה הבעייתיים בשיטת הווט- לנד של עופרה בנוסף לכך-הכנסת דגי טנקה koi butterfly --קואי פרפר שלא פוגע בשושנות מים ומנקה את הברכה מירוקת.
והתוצאות המרשימות לפניכם.