משקי מרגולין כפר מונאש - צמחי מים ובריכות דגים
טל.09-8615117 |פקס 8615056 -09 |נייד 050-5203200


This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.